Informacje dla partnerów montażowych

Wady i zalety TPMS dla warsztatów

Zalety

Wady

 

 • Dodatkowe zyski dzięki nowym usługom (np. dodatkowy serwis opon, konserwacja TPMS) i częściom zamiennym (np. nowe czujniki, zestawy serwisowe).
 • Klienci z bezpośrednim TPMS z oponami letnimi i zimowymi odwiedzają warsztat co najmniej dwa razy w roku.
 • Poprawa stosunków z klientami dzięki regularnym kontaktom i możliwości zaoferowania dodatkowych usług.

 

 • Wydłużenie czasu pracy przy pojazdach z bezpośrednim TPMS.
 • W szczycie sezonu konieczność realizacji mniejszej ilości zleceń dziennie z powodu zwiększonych nakładów czasowych.

Rozwiązanie:

Kompensowanie zwiększonych nakładów czasowych poprzez dobre przygotowanie do pracy, np. omówienie zlecenia telefonicznie lub terminowe dostarczenie materiału.

 

 • Zyskanie na znaczeniu warsztatów oferujących serwis opon (np. właściciel pojazdu nie może samodzielnie wymienić opon z bezpośrednim TPMS).

 

 • Wyższe ceny mogą odstraszać klientów lub mogą oni nie być na nie przygotowani. Wskutek tego może dojść do redukcji opon do całorocznych i do rezygnacji z konserwacji TPMS.

Rozwiązanie:

Lepsze rozumienie zwiększonych kosztów dzięki dobremu doradztwu i informowaniu klientów o TPMS ze wskazaniem na przepisy prawa oraz podkreśleniem aspektu bezpieczeństwa.

 

 • Specjalizacja jako warsztat TPMS zwiększa konkurencyjność dzięki  zróżnicowaniu oferowanych usług, know-how i serwisu.

 

 • Wskaźniki błędów przy handlingu TPMS z powodu braku know-how mogą prowadzić do pogorszenia się opinii o warsztacie i do pozwów o odszkodowanie.

 

Rozwiązanie:

Kwalifikacje personelu zdobywane w toku samodzielnej nauki, treningów lub szkoleń, sprawne przekazywanie informacji i komunikacja między pracownikami w celu ugruntowania know-how.

Co jest potrzebne do TPMS? Jakie inwestycje należy zaplanować?

Aby być przygotowanym na klientów z bezpośrednim TPMS w pojeździe, konieczne są następujące środki.RDKS Service-Kit

 1. Wystarczający zapas dopasowanych do pojazdu, oryginalnych lub nieprogramowanych czujników uniwersalnych.
 2. Wystarczający zapas wentyli i zestawów serwisowych z koniecznymi częściami zamiennymi do konserwacji czujników przy wymianie opon (zestaw wentyli, zatyczka, nakrętka, uszczelka)
 3. Specjalne narzędzia, np. wkrętak do wentyli dla prawidłowego momentu obrotowego przy zakładaniu wentyli.
 4. Narzędzia do diagnostyki / programowania do diagnostyki problemów, do programowania i ew. wczytania czujników i centralnej jednostki sterującej.
 5. Przeszkolony personel jako wymóg dla fachowego montażu/demontażu kół w pojeździe z bezpośrednim TPMS.

Jakie zmiany w przebiegu pracy przy serwisie opon wystąpią w związku z TPMS?

RDKS Programmierwerkzeug

Zalecenia co do przebiegu pracy, jeśli klient życzy sobie diagnozy i rozwiązania problemu przy zapaleniu się lampki ostrzegawczej, konserwacji TPMS lub serwisie opon (np. wymiana opon, montaż/demontaż):

 

 1. Kontrola lampki ostrzegawczej i wskazania na wyświetlaczu pojazdu; przy zapaleniu się lampki konieczna jest diagnostyka w celu ustalenia, czy wystąpił błąd systemowy, czy chodzi o stratę ciśnienia (por. książka pojazdu).
 2. Kontrola wentyla (czy uszczelka jest uszkodzona? czy wystąpiła korozja?).
 3. Skanowanie czujników przy użyciu narzędzia do diagnostyki/programowania.
 4. Dokumentacja wyników skanowania (stan TPMS pojazdu na wejściu).
 5. Wykonanie zlecenia klienta, np. wymiana kół, regeneracja opon lub czujników, konserwacja wentyla. Jeśli konieczne: wczytanie (nowego) czujnika do pojazdu i kontrola TPMS.
 6. Dokumentacja stanu wyjściowego TPMS pojazdu (stan TPMS nie może być gorszy niż stan na wejściu) i poinformowanie klienta.
RDKS Warnleuchte

Pamiętaj:

Ponieważ sprawny TPMS stanowi część pozwolenia na eksploatację, warsztat musi zapewnić jego sprawność po każdej ingerencji. Zgodnie z tym, dokumentacja stanu TPMS przed i po przeprowadzeniu konserwacji, diagnozy i zlecenia klienta stanowi zabezpieczenie w ramach odpowiedzialności i gwarancji.

Jak można przygotować personel na nowe wymogi związane z TPMS?

Bezpośrednie TPMS warunkują zmiany w procesach pracy przy konserwacji i serwisie opon w warsztatach.

Ważne jest, by przygotować na te zmiany pracowników, żeby móc fachowo obsłużyć wszystkich klientów i żeby przy doradztwie i konfigurowaniu TPMS nie występowały błędy. Zaleca się wysłanie pracowników na specjalne szkolenia, by nauczyli się postępowania z TPMS. Wiele firm oferuje szkolenia TPMS.

Jakie czujniki można stosować do TPMS (np. jako zamienniki dla uszkodzonego czujnika)?

Każdy producent może użyć do oryginalnego wyposażenia pojazdów innego typu czujników. Z tego powodu na rynku dostępnych jest ponad 150 różnych modeli czujników.

Wymogi:

Sensoren

Czujniki oryginalne są wstępnie zaprogramowane z uwzględnieniem szczegółów specyficznych dla danego pojazdu. Czujnik można zatem stosować tylko w określonych pojazdach. Z powodu mnogości różnych czujników stan magazynu i związany kapitał warsztatu znacznie się zwiększają (w magazynie powinny się znajdować co najmniej 4 sztuki najważniejszych oryginalnych czujników), by móc zadowalająco obsłużyć klienta.

Nieprogramowane czujniki uniwersalne nie są wstępnie zaprogramowane i można je bez problemu zamontować w większości pojazdów. Nie potrzeba zatem tak wielu czujników, jak w przypadku czujników oryginalnych, by odpowiednio obsłużyć wszystkich klientów (wystarczający jest podstawowy zapas czujników uniwersalnych). Do czujników uniwersalnych potrzebne jest jednak dodatkowo specjalne narzędzie do programowania, by móc zaprogramować czujniki specyficznie dla pojazdu. Narzędzie to odczytuje w pierwszej kolejności dane techniczne pojazdu i pozycję opony, w której znajduje się programowany czujnik (np. z przodu po lewej). Jednocześnie programator rozpoznaje czujnik oryginalny (w zależności od oprogramowania np. poprzez wprowadzenie ID czujnika lub automatyczne rejestrowanie po przyłożeniu oryginalnego czujnika) a zebrane dane wykorzystywane są do programowania nowego czujnika. Czujnik oryginalny jest w ten sposób „naśladowany”. Jeśli brak dostępnego starego czujnika oryginalnego, za pośrednictwem narzędzia do programowania można utworzyć nowe ID czujnika.

            Programmierset      RDKS Programmiergerät

Podsumowanie przygotowań do TPMS

Obowiązek posiadania TPMS wiąże się z licznymi zmianami i wyzwaniami dla warsztatów, przede wszystkim ze względu na technologię bezpośrednich TPMS. Trend rynkowy kształtuje się w odniesieniu do popularności TPMS bardzo pozytywnie i z tego powodu korzystne jest wczesne przygotowanie się na tę technologię.

Przy przygotowaniach do pracy z bezpośrednim TPMS pomocne będą poniższe punkty:

 1. Dobre przygotowanie do rozmowy z klientem (ustalenie danych pojazdu, bezpośredni/pośredni TPMS, informacje o TPMS, kalkulacja i uzasadnienie zwiększonych kosztów).
 2. Przygotowanie personelu na nowe technologie.
 3. Inwestycja w odpowiednie czujniki i narzędzia do diagnostyki/programowania.
 4. Wykorzystanie zalet konkurencyjności poprzez informowanie klientów o możliwości serwisu TPMS.
 5. Optymalizacja i dopasowanie wewnętrznego przebiegu serwisu opon.
 6. Dopasowanie czasu przebiegu i cen dla serwisu opon pojazdów z bezpośrednim TPMS.
 7. Dokumentacja stanu TPMS przed i po wykonaniu prac.

Jakie zmiany wystąpią w kontakcie z klientem?

Klienta należy informować o:

 1. technice i wymogach TPMS.
 2. zwiększonych nakładach czasowych na serwis opon w przypadku pojazdów TPMS.
 3. wyższych cenach za serwis opon z TPMS.

Szkolenie pracowników:

Jak montuje się czujniki w kołach?

Do montażu i demontażu czujników potrzebne jest specjalne narzędzie. Narzędzie to ułatwia montaż/demontaż czujników i gwarantuje, że nakrętka i wentyl do trzymania czujnika mocowane są z właściwym momentem obrotowym.

Czujniki umieszcza się wewnątrz opony przez określone wentyle:

Do mocowania można wybrać wentyle aluminiowe lub snap-in (gumowe), przy czym dla obu typów dostępne są inne wersje czujników (gwarancja kompatybilności wentyla i czujnika). Wentyl typu snap-in jest z reguły tańszy i łatwiejszy w montażu od wentyla aluminiowego. Wentyli tego typu nie można jednak stosować od prędkości maksymalnych 210 km/h z powodu wpływu siły odśrodkowej. Do takich prędkości trzeba stosować wentyle aluminiowe. Przy każdej wymianie opon należy przeprowadzić konserwację wentyla, wymieniając wkład, zatyczkę, nakrętkę, podkładkę i uszczelkę. Do takiej konserwacji dostępne są specjalne zestawy serwisowe, które zawierają potrzebne części zamienne.

 

Wentyl snap-in:

 1. Czujnik
 2. Wentyl gumowy
 3. Śruba z gniazdem Torx
 4. Wkład wentyla (niklowany)
 5. Zatyczka (plastik)Wentyl aluminiowy:
RDKS Ventil mit Sensor

 1. Wentyl z obudową czujnika
 2. Uszczelka gumowa
 3. Nakrętka
 4. Wkład wentyla (niklowany)
 5. Zatyczka (plastik)

Jak pojazd rozpoznaje (nowe) czujniki?

Po zaprogramowaniu i zamontowaniu czujników w kole należy zagwarantować, by pojazd również rozpoznał czujnik i by działała komunikacja pomiędzy czujnikiem a urządzeniem odczytującym. W tym celu należy aktywować czujniki centralnego odbiornika (jednostka sterująca i przetwarzająca dane TPMS), jeśli użyto nowego ID czujnika/ utworzono lub zmieniono pierwotną pozycję koła czujnika.

Istnieją trzy sposoby wczytania/programowania nowego czujnika (w zależności od możliwości pojazdu):

 1. Samodzielne wczytanie przez pojazd: podczas 10-minutowej jazdy z prędkością od 35 do 100 km/h pojazd automatycznie wczytuje czujnik. Lampka ostrzegawcza gaśnie automatycznie (np. w samochodach marki Mercedes, Opel, VW, Ford, Mazda, Hyundai).
 2. Ręczne wczytanie przez właściciela pojazdu z poziomu menu pojazdu: ustalony proces opisany w podręczniku pojazdu (np. Audi, Mercedes, BMW, Porsche).
 3. Wczytanie z użyciem określonych narzędzi do programowania/diagnostyki: czujniki wczytywane są przez połączenie pomiędzy narzędziem do oprogramowania a złączem OBDII (= złącze diagnostyczne On Board, np. Renault, Citroen, Peugeot, Nissan, Opel, Fiat i Lancia). Złącze to wykorzystywane jest również przy diagnostyce problemów po zapaleniu się lampki ostrzegawczej.

Was muss bei der Bestellung oder Eigenerstellung von Kompletträdern beachtet werden?

Na co trzeba zwracać uwagę przy zamawianiu lub samodzielnym wykonywaniu kompletnych kół?

Przy pojazdach z bezpośrednim TPMS należy pamiętać o następujących punktach:

Jakich narzędzi do programowania/diagnostyki używa się do TPMS?

Istnieją różne narzędzia do programowania/diagnostyki z różnymi funkcjami w przedziale cenowym od 500 do 1 500 euro.

Narzędzia do diagnostyki wchodzą w kontakt z czujnikiem na drodze radiowej, tak że usterki w TPMS można wyświetlić na wyświetlaczu narzędzia. Z reguły urządzenia tej klasy cenowej posiadają funkcję bezpośredniego podłączenia do OBD i wczytywania w ten sposób czujników. Do programowania czujników uniwersalnych z danymi typowymi dla pojazdu i sklonowanym lub nowo utworzonym ID czujnika konieczne jest narzędzie do programowania. Przy użyciu niektórych narzędzi możliwe jest nawet uzyskanie dostępu do już zamontowanych czujników drogą radiową i ich ponowne programowanie.

 1. RDKS Pre-Service Werkzeug

  Narzędzia pre-service: służą głównie do diagnostyki (częściowo z możliwością programowania), mają mały wyświetlacz, dane można przesyłać przez USB do komputera, zaprojektowane raczej jako systemy dla początkujących, do okazjonalnej diagnostyki (i programowania).
 2. RDKS Programmier-PAD von Schrader

  PAD (Programming Accessory Devices): odczytywanie i programowanie czujników, które w tym celu muszą mieć bezpośredni kontakt z PAD (przyłożenie czujnika). PAD podłącza się przez USB do komputera, który służy za wyświetlacz.
 3. RDKS All-In-One Werkzeug von Schrader

  All-In-One: bardzo szybkie programowanie drogą radiową poprzez limitowanie dostępnych ID czujników lub tworzenie nowego ID. Łatwa i szybka diagnoza drogą radiową. Często mają możliwość tworzenia interfejsu OBD. Dane można automatycznie wysyłać do komputera (inne funkcje, jak np. drukowanie raportów). Zalecane dla warsztatów o średnim natężeniu klientów.

Informacje dla klientów posiadających kompletne koła

Kiedy dotyczy mnie obowiązek TPMS?

Jeździsz samochodem osobowym lub kempingowym? Jeśli tak, musisz wiedzieć, że:

 1. od 1 listopada 2012 roku wszystkie sprzedawane na terenie UE samochody osobowe i kempingowe nowego typu muszą być wyposażone w TPMS.
 2. od 1 listopada 2014 roku wszystkie samochody osobowe i kempingowe, które zostały po raz pierwszy dopuszczone do ruchu, muszą posiadać TPMS.

Gdzie zakupić TPMS?

Pośredni lub bezpośredni TPMS montowany jest już przy produkcji pojazdu. Jeśli producent nie zamontował w pojeździe TPMS, doposażenie nie jest konieczne, ponieważ wówczas pojazd nie podlega obowiązkowi TPMS.

Warsztat oferujący serwis TPMS poinformuje Państwa o częściach zamiennych, jak np. zestaw serwisowy do konserwacji wentyla czy czujnik zamienny.

Prosimy pamiętać, że z powodu kompleksowej technologii TPMS w celu wymiany opon, przeprowadzenia prac konserwacyjnych i w przypadku problemów (np. ostrzeżenie na wyświetlaczu) warto zwrócić się do warsztatu specjalistycznego, który posiada odpowiednie narzędzie specjalne i do programowania.

Dlaczego nie można samodzielnie naprawić opon z bezpośrednim TPMS przy użyciu zestawów do naprawy?

RDKS Sensor defekt
Przy zastosowaniu zestawów do naprawy opon, np. sprayu do opon, może dojść do reakcji chemicznych, które powodują uszkodzenie czujnika i opony.

Jak zlecać konserwację mojego TPMS?

Wentyle do czujników podlegają naturalnemu zużyciu i muszą być regularnie konserwowane (zalecenie: przy każdej zmianie opon).

Konserwację może przeprowadzić warsztat z serwisem TPMS.

Czy mogę samodzielnie założyć moje opony z bezpośrednim TPMS?

Przy bezpośrednim TPMS podczas serwisu opon należy mieć na uwadze poniższe:

Co zrobić w przypadku konieczności wymiany opon (awaria, zużycie, opony zimowe/ letnie)?

W przypadku bezpośrednich TPMS przy serwisie opon należy zawsze sprawdzić czujniki.

Pojazdy, które podlegają obowiązkowi TPMS, muszą mieć czujniki we wszystkich oponach.

Jeśli w pojeździe montowana jest nowa opona, również w niej należy zamontować czujnik kompatybilny z TPMS w pojeździe.

Mój samochód nie ma TPMS. Czy muszę zlecić jego montaż?

W pojazdach, które podlegają obowiązkowi TPMS, pośredni lub bezpośredni TPMS zamontowano już w toku produkcji. W przeciwnym razie pojazd ten nie otrzymałby na terenie UE homologacji i dopuszczenia do ruchu.

Późniejszy montaż TPMS nie jest obowiązkowy.

Co się stanie, jeśli TPMS nie funkcjonuje prawidłowo?

Jeśli na wyświetlaczu pojazdu wyświetli się sygnał ostrzegawczy, należy bezzwłocznie zgłosić się do warsztatu, ponieważ albo TPMS jest niesprawny, albo wystąpił spadek ciśnienia.

Co muszę zrobić, jeśli pojazd informuje mnie o stracie ciśnienia?

Należy bezzwłocznie zgłosić się do warsztatu lub odstawić pojazd i skontaktować się z pomocą drogową, ponieważ opona jest uszkodzona i nie można zagwarantować bezpiecznej jazdy.

Ogólne informacje o TPMS

Czym jest TPMS?

 Cel:

 Zalety:

 Ramy czasowe dla wyposażenia pojazdów w TPMS:

 1. Od 1 listopada 2012 roku wszystkie sprzedawane na terenie UE samochody osobowe i kempingowe nowego typu muszą być wyposażone w TPMS.
 2. Od 1 listopada 2014 roku wszystkie samochody osobowe i kempingowe, które zostały po raz pierwszy dopuszczone do ruchu, muszą posiadać TPMS.

Jakie możliwości musi mieć TPMS?

Bezpośredni lub pośredni TPMS musi być zintegrowany już w fazie produkcji pojazdu. Późniejsze doposażenie obowiązuje jako niezgodne z przepisami.

 

Właściwości TPMS zgodnie z prawem unijnym:

Czym jest pośredni TPMS?

Wykorzystanie dostępnych czujników ESP/ABS poprzez obliczenie ciśnienia w oponach na podstawie obrotów i przesłanie danych do centralnej jednostki sterującej (ECU = Electronic Control Unit, elektroniczny moduł sterujący).

W przypadku straty ciśnienia:

Porównanie z bezpośrednim TPMS:

Czym jest bezpośredni TPMS?

Monitorowanie ciśnienia w oponach za pomocą czujników w każdej oponie, które mierzą ciśnienie i temperaturę, wysyłanie  zarejestrowanych danych drogą radiową do centralnego odbiornika, przetwarzanie danych, komunikat na wyświetlaczu dla kierowcy.

Porównanie z pośrednim TPMS:

Na jakie obszary wpływają systemy TPMS?

W poniższych sytuacjach właściciel pojazdu lub warsztat wchodzi w kontakt z bezpośrednim TPMS:

Konsekwencje dla właściciela pojazdu:

Kompleksowa technologia TPMS utrudnia właścicielowi pojazdu samodzielne przeprowadzenie serwisu opon. Przy zapaleniu się lampki ostrzegawczej (np. uszkodzona opona lub uszkodzony czujnik) oraz przy wymianie opon właściciel potrzebuje warsztatu, oferującego odpowiedni serwis.

Konsekwencje dla warsztatu:

Warsztat musi się bezwzględnie przygotować na nową technologię i zawczasu przedsięwziąć środki, by móc obsługiwać klientów posiadających samochody z TPMS i uzyskać pozycję specjalisty w tej dziedzinie na rynku.

Obecnie wiele pojazdów posiada pośredni TPMS, dlatego warsztaty zostały skonfrontowane z oprogramowaniem i wymogami serwisowymi klientów już przed 1 listopada 2014 roku.

W kolejnych latach liczba pojazdów z TPMS będzie rosnąć. Wszystkie te pojazdy będą potrzebowały czujników zamiennych lub czujników do doposażenia opon zimowych. Dla warsztatów oznacza to ogromny potencjał związany z popytem na określone usługi.

Obok koniecznego know-how warsztaty będą musiały posiadać odpowiednie narzędzia (np. do diagnostyki problemów lub do programowania czujników) i części zamienne (np. uszczelki, wentyle lub całe czujniki).
Bezpłatny newsletter sklepu opony123.pl!

Nowości i rekomendacje z całej naszej oferty.

Ciesz się najlepszymi ofertami i ekskluzywnymi promocjami.© 2001-2024 Delticom AG - opony123.pl - swebd10